Alçı harcı nasıl yapılır – Alçı harcı hazırlama

Alçı harcı, alçı, tebeşir tozu, alçıtaşı ya da bir başka beyazlatıcı maddenin tutkalla kanştmlmasıyla elde edilen akışkan ve beyaz renkli bir kaplama malzemesi. Tuallerin ve ahşap, alçı ya da taş panolann yüzeylerindeki pürüzleri yok edip, tempera ya da yağlıboyayla boyanmaya elverişli durunu getirmekte kullanılır. Oymalı mobilyalanr ve resim çerçevelerinin yaldızlanması ya da boyanmasında da alçı harcından yararlanılır.

Ortaçağ ve Rönesans tempera tekniğinde, önce bir kat kaba alçı harcıyla (gesso grosso) kaplanan yüzeye daha sonra da birkaç kat ince alçı hara (gesso sottik) uygulanırdı. Kaba alçı harcı kalın ve sulandınlmamış alçıdan; boyanacak yüzeye donuk, beyaz ve yansıtıcı bir görünüm kazandıran ince alçı hara ise sulandınlmış ince alçıdan elde edilirdi.

Ünlü İtalyan ressamı Giotto, 14. yüzyılda parşömen tutkalı ve sulandırılmış alçıdan elde ettiği ince alçı harcı kullandı. Ortaçağ tempera tekniğinde, resmin altın yaldızla kaplanacak olan zemini önce sert alçı harcı ile (gesso duro) ile hafifçe yükseltilirdi. Sert alçı haranın daha az emici olan bir karışımı ise resim çerçevesi yapımında kullanılırdı. Bu çerçevelerin üstü genellikle oyulmuş ağaç bloklar (kalıplar) bastmlarak desen-lendirilirdi. Günümüzde, alçı harcı yapımında dana ya da tavşan derisinden elde edilen bir tutkaldan ve tebeşir tozundan yararlandır.

Yorum yazın