Merhamet nedir – Merhamet ne demektir

MERHAMET i. (ar. rahm’dan merhamet). Başkalarının acılarından etkilenen ve bunları gidermeğe yönelen bir kimsenin duygu veya eğilimi, acıma: Yüreğim, merhametten eziliyor, dizlerim, vücudumun yükü altında çökecek gibi oluyordu (R. N. Güntekin). |l Merhamet etmek, acımak: Babanın canı için merhamet et, evlâdım (M. Â. Ersoy). || Merhamete gelmek, acıma duygusuna kapılmak: En katı yürekliler bile Kübra’nın yüzüne bir bakınca merhamete gelirler de sözlerime inanırlar (Sabahattin Ali).

— Esk. Merhamet-bahş (veya merhamet-di-sâr), acıyan, merhametli. || Merhamet-güs-ter (merhamet-perver, merhametşiâr veya merhameupenah), acıma duygusu olan, merhametli. || Merhamet-güsterî (merhumet -perverî veya merhamet-siarî), merhametlilik, esirgeyicilik. || Merhamet-perverâne, merhametli olarak. || Bî-merhamet, acımayan, merhameti olmayan.

+ Merhamcten zf. Esk. Merhamet göstererek, acıyarak: Ben onsuz edemem. Ak saçlarıma, yalnızlığıma merhameten onu bana bağışlayınız (H.R. Gürpınar), [m] MERHAMETLİ sıf. (merhamet’ten merha-met-lî). Başkalarına karşı acıma duygusu olan, yufka yürekli: Hayır sahibi bir kadın, merhametli ve atıfetti, sağ elinin verdiğini sol eli duymaz (H.E. Adıvar). [m] MERHAMETSİZ sıf. (merhamet’tzn merhametsiz). Merhameti olmayan, acımasız: Bunlar en müthiş> e* kanlı, en merhametsiz, en gaddar komitalardı (Ömer Seyfed* din).

Yorum yazın