Rende nedir – Rende ne işe yarar

Rende nedir – Rende ne işe yarar

(fars. rendtden, yontmak, düzlemek’ten). Marang. Ağaç parçaların yüzeyini ince talaş kaldırarak düzeltmeğe yarayan tığlı âlet. (Bk. ANSİKL.) || Rende tığı, bir rendenin kesici ağzını meydana getiren çelik lama. || Çift rende, tığı üzerinde kapak bulunan ve ince rendeleme işlerinde kullanılan rende. || Dişli rende, tığının ucu dişli ve kesme açısı büyük olan, ağaçta kanallar açarak rendeleme yapan özel rende. || Kaba rende, tığının ağzı hafifçe eğik olduğu için kaba talaş kaldıran rende. (Bk. kaba.) || Kızak rendesi, kırlangıç kuyruğu kanal geçmede erkek parçayı rendelemeğe yarayan özel rende. || Kordon rendesi. Bk. KORDON. || Makta rendesi, masif ağaç başlarını rendelemekte kullanılan, gövde kısmı dökme demirden yapılmış rende. (BAŞAğaç RENDESİ de denir.) || Perdah rendesi, kesme açısı çift rendeden daha dik, tığı kapaklı, hassas yüzey işlerinde kullanılan küçük rende.

— Mutf. Üzerinde küçük delikler ve kesici çıkıntılar bulunan, bazı madeleri sürterek toz veya küçük parçalar haline getirmeğe yarayan mutfak âleti. || Rendeden geçirilerek ufalanmş madde: Havuç rendesi. Sabun rendesi. || Rende reçeli, ağaçkavununu rendeleyerek yaplan reçel.

— Tütüncülük. Rende enfiyesi, iri kıyılmış enfiye.

— ANSİKL. Marang. Rende, yontucu âletlerin ilk örneğidir; planyalar da bu gruba girer. Yüzey bitirme işlerinde kullanılan bu hafif el âletinde asıl çalışan parça, kesici ağzı su verilmiş takım çeliğinden yapılan ve rende tığı denilen bir bıçaktır; tığ genişlikleri normlaştırılmıştır ve 36 ile 70 mm arasında değişir. Tığa paralel bir karşılık demiri veya kapak, kaldırılan talaşı keser ve tığın ağaca çok derin girmesini, böylece ağacın lif lif kalkmasını önler. Rende gövdesi, ortalama 22 sm uzunluğunda ve 7 sm yüksekliğinde bir dikdörtgenler prizmasıdır; gövdenin genişliği tığ genişliğine bağlıdır Tığ, gövde tabanından dışarıya doğru hafif bir çıkıntı yapar ve ağaca 45°’lik bir açı altında girer. Bk. Kesme AÇI *sı.

♦ Rendeli sıf. Rendesi olan, rendesi bulunan. || Rendelenmiş: Rendeli tahta.

Yorum yazın