Sıkışma nedir

Sıkışma nedir

SIKIŞMA i. (sıkışmak’tan sıkış-ma). Sıkışmak eylemi.

— Biyol. Bir veya birçok canlı varlığın tamamen kapalı ve dar bir alanda uzun süre kalması. Bk. ANStKL.

— Coğ. Tabiî veya bir olay sonucunda daralma: Bir vâdinin sıkışması.

— Dy. Fren sıkışması, frenlerin gereğinden çok etki yapması sonucunda tekerleğin kilitlenmesi.

— Kadm-doğum. Gebe dölyatağının sıkışması, gebeliğin üçüncü ayında geriye yatık bir dölyatağının leğen içinde sıkışması ve düzeltilememesi.

— Patol. Bir bağırsak kıvrımının normal veya patolojik ya da ameliyat sonrası meydana gelen bir deliğe girip yaptığı tıkanma: Fıtık tıkanması. (Bk. EK CİLT)

— ansikl. Btyol. Kapalı ortam başlangıçta ne kadar elverişli olursa olsun, böyle bir ortama sıkışan hayvan veya bitki bir süre sonra gözle görülür bozukluk belirtileri gösterir: yeşil bitkilerde büyüme durur, bakterilerde sporlanma olur, hayvan larda boğulma ve ölüm görülür. Bu bozukluklar ortamdaki oksijen ve besinlerin tükenmesinden veya zehirli artıkların (karbon gazı, çeşitli dışkılar) birikmesinden ileri gelir. Kapalı bir ortamda sıkışma ba zen önlenebilir; böyle bir ortam aydınla-tılırsa, içeride karbon gazını emerek oksi jen ve yanabilir bitkisel maddeler yapabi len yeşil bitkiler bulunursa sıkışmanın sonuçlarından kurtulmak mümkündür. Bu takdirde ortam dengelidir denir (msl. akvaryum).

Mutlak sıkışma ancak laboratuvarda sağlanabilir. Tabiatta hemen daima bütün ortamlar arasında birçok bakımdan kimyasal değiş tokuş olur.

Dar bir alana sıkışan fare topluluğunda bireylerin sayısı sınırlı tutulduğu zaman, ne kadar bol ve iyi besin verilirse verilsin düşüklerin sayısı önemli miktarda artar. Un kurdunda açılan yumurtaların oranı, top luluktaki bireylerin kalabalıklığma göre de ğişir, başlangıçta belli miktardaki un kütlesi üzerinde bulunan kurt sayısı ne olur sa olsun topluluğun birey sayısı hızla hep aynı rakama ulaşır. (LM)

SIKIŞMAK geçz. f. (sıkmak’tan sık-ı-ş-mak). Basınç yapacak kadar birbirine yak laşmak: Faiz, ben o kadar sıkıştık ki nefes alamaz dereceye geldik (Ahmed Rasim) Bir koltuğa dört kişi sıkışmak. || Basınçla iki şey arasında kalmak veya dar bir yere zorla sığmak: Parmağı kapıya sıkışmak. || Zor bir durumda ve özellikle parasız kalmak. || Darlık, sıkıntı vermek, çarpıntı yapmak. || Şiddetle tabiî ihtiyacını gidermek zorunluğu duymak. (M

Yorum yazın