Nötron Aktivasyon Analizi

Nötron Aktivasyon Analizi

Numune nötronlarla ışınlanır. Numunenin nötronlarla ışınlanması, bir nükleer reaktörde yapılabileceği gibi bir nötron kaynağı ile de yapılabilir. Işınlama sonucu, (n, γ ) reaksiyonu meydana gelir ve sonuçta γ ışını yayınlanır. γ spektrometrisi her element için karakteristik olduğundan, buradan hareketle kimyasal analiz gerçeklenir.

Nötron aktivasyon analizi, numunenin ışınlanmasında kullanılan nötronların enerji seviyelerine ilişkin olarak “Termal Nötron Aktivasyon Analizi” ve “Epitermal Nötron Aktivasyon Analizi” olarak sınıflandırılabilir.

Bu sınıflandırmadan ayrı olarak, nötron aktivasyon analizi, bir sınıflandırmaya daha tabi tutulabilir. Şöyle ki; numunenin üzerine herhangi bir kimyasal işlem uygulanmazsa, bu tip nötron aktivasyon analizine “Instrumental Nötron Aktivasyon Analizi”, eğer numuneye kimyasal işlem uygulanırsa, buna da “Radyokimyasal Nötron Aktivasyon Analizi” adı verilir. Radyokimyasal nötron aktivasyon analizinde, kimyasal işlem, numuneye ışınlamadan önce veya sonra uygulanabilir.

Nötron Aktivasyon Analiziyle, genellikle “hassas” kimyasal analiz gerçeklenebilmektedir. Fazla olarak, özellikle buluntunun kaynak tayini için önemli olan “eser elementlerin” analizi de gerçeklenebilmektedir.

Yorum yazın