BAZI ÜLKELERDE ÖZEL VE GENEL KARŞILIK UYGULAMALARI

BAZI ÜLKELERDE ÖZEL VE GENEL KARŞILIK UYGULAMALARI

TABLO 1: Seçilmiş Ülkelerdeki Düzenleyici ve Vergisel Açıdan Kredi Karşılıkları Uygulamaları /1995

Ülke Özel Karşılık Genel Karşılık Yorum 2/
Düzenleyici otoritelerce isteniyor mu? 3/ Vergiden Düşülebiliyor mu? Vergiden Düşülebiliyor mu? Zorunlu mu? Vergisel kısıt var mı?
Kanada
Evet %90 Evet Hayır Hayır
Fransa Evet %100 Evet Evet Hayır
Almanya Evet %100 Evet Kısmi Hayır
Japonya Evet % 50 4/ Evet <=0.3% (kredilerin) Evet Kore Evet <=2% (kredilerin) Hayır Uygulanmaz Evet Meksika Evet <=2.5% (kredilerin) Hayır Uygulanmaz Evet Hollanda Evet <=4% (kredilerin) Evet Hayır Muhtemelen İspanya Evet %100 Hayır Uygulanmaz Hayır Türkiye Evet %100 4/ Hayır Uygulanmaz Evet ABD Hayır Uygulanmaz Evet Hayır Evet KAYNAK TBB 1/ Az gelişmiş ülkelere verilen sorunlu krediler hariç. Özel ve genel karşılık terimleri giriş bölümündeki tanımlara uygundur. 2/ Tablodaki ve diğer kaynaklardaki veriler baz alınarak hazırlanmıştır. 3/ Otorite yeterli karşılık miktarının belirlenmesine ilişkin kuralları belirlese de genel ve özel ayırımını açıkça yapmayabilir. 4/ Sınırlayıcı kurallar uygulanır. Japonya özelinde karşılıkların ancak teminatsız kalan kısmı o da tamamen zarar yazıldıktan sonra vergiden düşülebilmektedir. Türkiye uygulaması da Maliye Bakanlığının onayı gerektiğinden sınırlayıcıdır.

Yorum yazın