Nazım Poroy

Nazım Poroy

türk hukukçusu ve gazetecisi (Selânik 1884-lstanbul 1957). Hukuk öğrenimi gördü (1908). Bir süre Yeni Gazete’ de çalıştı; Paris’te hukuk ihtisası yaptı (1914). Türkiye’ye döndükten sonra Osmanlı bankası ve Posta Telgraf nezaretinde hukuk işleri müdürlüklerinde bulundu; Tercümanı Hakikat, ikdam, Tasviri Efkâr ve Vakit gazetelerinde çalıştı. Memleket gazetesinde başyazarlık yaptı (1946-1950). T.B.M.M.’nin dördüncü döneminde Tokat’tan milletvekili seçildi. Eserleri: İcra ve İflâs Kanunu E-sasları ve Şerhi (Sait Azmi ile) [1932]; Fransa İnkilâbı (1944); Savaş Sonunda Avrupa (1946); İstanbul da Gömülü Paşalar (1947); Anayasamızda Tekâmüle Doğru (1950).

Yorum yazın