Said bin Zeyd

 Said bin Zeyd kimdir , Said bin Zeyd hayatı hakkında bilgiler

sahabe (Mekke 600-Akik [Medine] 670-671). Kureyş kabilesinin Adi kolundandır. Dedesi Amr, halife Ömer’in babası Hattab’m kardeşiydi. Said’in babası Zeyd, Cahiliye devrinde puta tapmayı reddetmiş, İbrahim peygamberin hanif dinine girmişti. (Bk. HANİF.) Said de İslâmlığı ilk kabul edenlerden biriydi. Hicretin ikinci yılında Hz. Muhammed, Said ile Talha bin Ubeydullah’ı, Ebu Süfyan başkanlığında Suriye’ye giden Kureyş kervanı hakkında haber getirmesi için Şam’a gönderdiğinden Bedir savaşına katılamadılar. (Bk. BEDİR GAZASI.) Hz. Muhammed savaş sırasında görevli oldukları için ganimetten onlara da pay verdi. Said, Bedir’den sonraki bütün savaşlara katıldı. Ecnadeyn savaşında (634) süvari kuvvetlerine, Fihl savaşında (634) piyade birliklerine kumanda etti. Şam’ın fethinde bulundu ve Yermük savaşma katıldı (636). Ömer’in ölümünden sonra Osman’ın halifeliği için çalıştı. Bundan sonra bir olaya karışmadı. İyi ahlâkı ve doğruluğuyle tanınan Said dünyadayken cennetle müjdelenmiş olanlardandı. Bk. AŞERE-ı mübeşşere.

Yorum yazın