Tevfik Sağlam

Tevfik Sağlam Kimdir

Türk hekimi (İstanbul 1882-ay.y. 1963). Sultanahmet Üçler mektebini (1891), Soğukçeşme rüştiyesini (1895), Askerî Tıbbiye idadisini (1898) bitirdi. Askerî tıbbiyeden yüzbaşı rütbesiyle çıktı (1903). Gülhane hastahanesinde çalıştı (1903-1906). Yeni kurulan Tıp Fakültesi Dahiliye laboratuvarı şefi oldu (1909). Balkan savaşında hizmet gördü (1912-1913). Birinci Dünya savaşında binbaşı rütbesiyle III. Kolorduda hıfzıssıhha müşaviri (1914), aynı yıl II. Ordu sıhhiye reisi oldu. Savaş bitinceye kadar bu görevde kaldı. Savaştan sonra Gülhane hastahanesi başhekimliğine getirildi (1919). Kurtuluş savaşında Dahilî ve Intanî Hastalıklar müfettişliğinde çalıştı. Ankara’da sıhhiye reisliğine tayin edildi. Rütbesi generalliğe yükseldi. Türkiye’de Verem Savaş derneğini kurdu (1927). 1932’de ordudan ayrıldı. Aynı yıl Tıp Fakültesi III. Dahiliye kliniği profesörü ve daha sonra ordinaryüs profesör; fakültede dekan; 1943-1946 yılları arasında İstanbul üniversitesi rektörü oldu. Eserleri: tntanî Hastalıklar (Süleyman Numan ile birlikte, 1911); Yukarı Solunum Yolları Hastahkarı (1920); Tifo Aşısı (1921); Lekeli Tifo (1921); Büyük Harpte 3’üncü Orduda Sıhhî Hizmet (1941); İstanbul Üniversitesi 111. İç Hastalıkları Kliniği Yıllığı (1942): İç Salgı Bezleri Hastalıkları (1945); Klinik Tanı (1946); Metabolizm Hastalıkları ve Avitaminozlar (1947); Nasıl Okudum? (1959).

Yorum yazın