Alaaddinin Sihirli Lambası

Alaaddinin Sihirli Lambası, Binbir Gece Masalları” nın en ünlülerinden biri. Büyücü bir dervişin Alaeddin adh bir çocuğu kendi çıkarları için birtakım güç işlere koşmasını ve ikisi arasındaki mücadeleyi anlatır.

Derviş, Mustafa adh ölmüş bir terzinin oğlu olan Alaeddin’le yakınlık kurar. Önce yanma alarak ona yardım eder, sonra da dünyanın merkezinde bulunan sihirli lambayı almak üzere onu yeraltına indirir. Orada başma gelenler ve dervişin kendisine yaptıkları Alaeddin’i düşünmeye zorlar. Dervişin iyi niyetli olmadığını, sihirli lambayı kendi çıkarı için istediğini anlayan Alaed-din, türlü serüvenlerden sonra lambayı bularak yeraltından kurtulur. Lambanın yardımıyla büyük servet sahibi olunca sultanın kızıyla evlenir ve mutlu bir yaşam sürmeye başlar.

Alaeddin’in lambası masalı, sihirli bir araçla istediği her şeyi elde etme gücüne kavuşmanın, insan yaşamını nasıl etkileyeceğine Doğu dünyasından verilmiş güzel bir örnektir. Masal, 18. yüzyıldan sonra, Binbir Gece Masallarının öteki bazı ünlü masallarıyla birlikte Batı dillerinden pek çoğuna çevrilmiş, Alaeddin’in serüvenleri ve sihirli lambası Batılı insanın dünyasında birçok açıdan simgeleşerek sahne ve sinema yapıtlarına konu olmuştur.

Araplar’ın Binbir Gece Masallarındaki ünlü hikâyelerden birinin adıdır. Hikâyeye göre, Alâettin dul bir kadıncağızın yoksul oğludur. Bir gün, Afrikalı bir sihirbaz, Alâettin’ in tılsımlı lambayı ele geçireceğini keşfeder. Bu sihirli lamba, kendisini elde eden kimsenin her dileğini gerçekleştirmektedir. Sihirbaz, lambayı kendisi ele geçirebilmek için, önce Alâettin’i bulur; delikanlıyı bir kuyunun dibine indirir. Alâettin, kuyunun dibinde lambayı bulur ama, onu sihirbaza vermek de istemez. Buna kızan sihirbaz da, Alâettin’i kuyunun dibinde bırakır. Alâettin, sihirli bir yüzük sayesinde, kuyudan çıkıp sihirbazın elinden kurtulur. Sihirli lambayı ovunca, birden karşısında bir köle belirir. Köle onun her dileğini yerine getireceğini söyler.
Alâettin, sihirli lambasının sayesinde günden güne zenginleşir, en sonunda padişahın kızına göz koyar. Padişahtan kızını ister. Padişah, vezirinin öğüdü üzerine Alâettin’e birtakım güç işler yükleyerek, evlenmeyi geciktirecek bahaneler bulur. Gelgelelim Alâettin bu işlerin hepsinin altından kalkar.
Sonunda, padişah da kızını ona vermek zorunda kalır. Bir gün, Alâettin evde yokken, sihirbaz eskici kılığına girip eve gelir. Alâettin’in karısı, sihirli lambanın değerini bilmediği için, yok pahasına onu sihirbaza verir. Sihirbaz, hile yoluyla lambayı genç kadının elinden aldıktan sonra, lambanın yardımıyla, kızı da, sarayı da kaldırdığı gibi kendi memleketine götürür.
Alâettin sihirli yüzüğün yardımıyla sihirbazı bulur. Bir ilâçla uyutup lambasını geri alır. Lambanın kölesine sihirbazı öldürmesini emrettikten sonra, karısını da alıp memleketine döner.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın