MARJİNAL TASARRUF EĞİLİMİ

gelir değişikliğine bağlı olarak tasarruf miktarında kaydedilen değişikliği ifade eden orandır.
Farzedelim ki. millî gelir 80 milyardan 100 milyara ve tasarruf miktarı da 16 milyardan 20 milyara çıkmıştır.
Bu misale göre;
Marjinal tasarruf meyli, 4 milyarlık tasarruf artışını 20 milyarlık gelir artışına bölmek suretile bulunacak rakamdır. Bu rakam 1 /5 yahut 0.2 dir.
Marjinal tasarruf eğiliminin formülü şudur:
AS
Ay
Bu formülde ;
A S . tasarruf miktarındaki değişikliktir.
A/ , gelir miktarındaki değişikliktir.
Marjinal tasarruf meyli nekadar küçükse, çarpan o derece büyük .bir rakam olur. Diğer bir deyişle. marjinal tasarruf eğiliminin kuvvetli olması. yatırımların gelir yaratıcı etkisini frenler.
Marjinal tasarruf eğilimini ifade eden oranda, pay ve paydanın yerini değiştirmek suretile yatırım çarpanını bulmak mümkündür.
Marjinal tasarruf eğilimi AS/Ay olduğu vakit. çarpan A//AS dir.
Yukarıki misale göre marjinal tasarruf meyli 1/5 olduğundan, çarpan 5 dir.
/lmancaşı c: ¡nqrginqle Sparneigung.
, Fransızcası,: prqpepsjon, marginale à épargner.
İngilizcesi : {marginal propepsjty to save.
(Bk; tasarruf eğilimi, ortalama tasarruf eğilimi. yatırım çarpanı, çarpan).

Yorum yazın