Mundell-Fleming Modeli

Mundell-Fleming Modeli

Yukarıda bahsedilen modellerden farklı olarak Mundell-Fleming Modeli ortaya konduğu dönem itibarıyla (1960) sermaye piyasalarını kapsayıcı, daha gelişmiş bir model olarak görülmektedir. Model kendisinden önce ortaya konan Keynesgil modellerin geliştirilmiş bir versiyonu olarak da değerlendirilebilmektedir.

Mundell-Fleming Modeli, döviz kurlarında dalgalanmanın beklenmediği bir ortamda iki ülke arasında yaşanan sermaye hareketlerinin faiz oranları arasındaki farkı izleyeceği temeli üzerine oturtulmuştur. Günümüz ekonomilerinde dalgalanma hayatın standart bir parçası olarak görülse de modelin geliştirildiği 60’lı yıllarda sabit kur sistemlerinin sıklıkla rastlanan ekonomi politikaları olduğunu dikkate almakta fayda görülmektedir. Aşağıda Mundell-Fleming Modeli sabit ve esnek kur rejimlerine göre incelenmeye çalışılmıştır.

Etiketler:

Yorum yazın