Radar – Radar nedir – Radar nasıl çalışır

Radar
Radar, kelimesi; radyo ile bulma ve uzaklık ölçme anlamına gelmektedir. Radarın ilk denemeleri Amerika’da 1922 senesinde Dr.A.H. Taylor tarafından Deniz Araştırma Laboratuarında yapılmıştır. 1922 ile 1930 seneleri arasında, atmosferdeki elektriklenmiş tabakalar tarafından elektromağnetik dalgaların yansıtılması üzerine çalışmışlardır. 1941 senesinde radar sistemleri yapılıp geliştirilmiştir.
Bugün değişik yapıda radarlar kullanılmaktadır. Fakat çalışma prensipleri bütün sistemler için aynıdır.

Genel olarak, radar devrelerinin detayı kullandığı frekansa göre değişir. Şimdi şekildeki bütün olayları inceleyelim.
Senkronizatör ve tetikleyici; radarın çalışması senkronizatör ile başlar. Verici ile alıcının çeşitli kademeleri arasındaki zamanlamayı sağlar. Senkronizatör kumandasıyla, modülatör RF amplifikatorüne yüksek gerilim darbesi verirken, aynı anda tetikleyiciden RF devresi çalıştırma işareti gelir.
Sonuç olarak, büyük güçlü RF işareti darbesi çapraz yol vericiye iletilmek üzere dalga kılavuzuna verilir.
Modülatör; her saniye için istenen sayıda gönderilecek olan senkronize işaretleri veriri.Aynı zamanda, gösterici taramasını da etkileyerek diğer ilgili devrelerle koordineli çalışmasına yardım eder.
Verici yükseltici; kısa darbeler halindeki mikrodalga işaretini kuvvetlendirerek, antene verir.
Anten; mikrodalga enerjisini alarak bir ışın demeti şeklinde yayar ve bütün yansıyan dalgaları alarak bunları alıcıya çevirir.
Alıcı; hedeften yansıyıp gelen zayıf mikrodalga işaretini amplifiye eder ve bunları görüntü ekranına iletilmek üzere video darbelerine çevirir.
Görüntü ekranı; yansıyan darbelerin resme veya belirli şekle dönüşümünü sağlar.
Güç Kaynağı; sistemdeki elemanların çalışması için gerekli bütün AC ve DC gerilimi sağlar.
Radarlar kullanım alanına göre 5’e ayrılırlar :
Arama Radarı; uyarı amacıyla kullanılırlar. Hedefleri oldukça uzaktan belirleyebilir.
Hedef Belirleyen radar; hedefin uzaklık, yükseklik ve koordinatlarını belirlemek için yararlanılır.
Atış Kontrol Radarı; sadece ilgili oldukları topları kontrol etmek için hedefin uzaklık ve koordinatını bulmada kullanılır.
Uçak ve Gemi Radarı; Uçaklar ve gemiler için yapılan radarlar aynı prensibe dayanarak çalışırlar.
Özel Radarlar; yukarıda belirtilen belirli amaçların dışında şu gibi konulardan da radardan yararlanılır. Hava meydanları ve hava trafiği kontrolünde, füze, uydu ve gezegenlerin izlenmesinde, deniz araştırmaları ve deniz trafiğinde, yeryüzü haritasının çıkarılmasında, toprakaltı araştırmalarında, bulut cinslerinin tespitinde, hava olaylarının takibinde, yangın kontrolünde

Yorum yazın