DAVA TÜRLERİ

DAVA TÜRLERİ

Hak sahibinin devletin yargı organlarına başvurarak açacağı davaları mahkemeden istenen hukuki himayeye, dava konusu hakkın niteliğine, dava konusu mala ve talep neticesine göre çeşitlere ayırmak mümkündür. Davalar eda davaları, tespit davaları ev inşai davalar olmak üzere 3’e ayrılır.

a)Eda Davaları

Eda davalarında davacı davalıdan bir şeyin verilmesini, bir işin yapılmasını veya bir işin yapılmamasını talep eder. Eda davasının konusu hem şahsi haklar hem de ayni haklar oluşturabilir.

b)Tespit Davaları

Tespit davaları taraflar arasında bir hukuki ilişkinin veya bir hakkın mevcut olmadığını mahkemece tespiti amacını güder. Tespit davaları olumlu tespit davaları ve olumsuz tespit davları olmak üzere 2’ye ayrılır.

c) İnşai Davalar

İnşai dava, bir hukuki durumun meydana getirilmesi, değiştirilmesi veya sona erdirilmesi için açılan davadır. Örneğin, evlenmenin feshi, nesebin reddi iflas davası gibi. Kural olarak inşai haklarda hak sahibinin tek taraflı iradesi ile yeni bir hukuki durum yaratılır, değiştirilir veya ortadan kaldırılır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın