Propiyonik asit nedir

Propiyonik asit nedir

(yun. protos, birinci ve pion, yağlı’dan fr. propionique). Kim. Asetik asit ve buna bağlı bileşiklerin yüksek homoloğu olan bir doymuş asit için kullanılır.

— ANSİKL. Formülü CH»—CHı—CO2H o-lan propiyonik asit, 1847’de Gottlieb tarafından, kamış şekerinin alkali ergimesinde keşfedildi ve Dumas tarafından adlandırıldı. İnorganik bir tuz katılarak sulu çözeltilerden ayrılan yağlı asitler serisinin ilkidir.

Propiyonik aside terde, ginkgo meyvesinde ve odunun damıtma ürünlerinde rastlanır. Kalsiyum malat ve kalsiyum laktat’ın mayalanmasında oluşur. Propil alkolün kromla yükseltgenmesi veya nitrilinin (etil siyanür) sabunlaşmasıyle elde edilir. Keskin, ekşi lahana kokusunda, su ile karışan, yağımsı bir sıvıdır. Soğutulursa katılaşır ve —22°C’ta ergir; 141°C’ta damıtılır; yoğunluğu 0,996’dır. Tuzları suda erir. Kalsiyum propiyonatın damıtılması veya katalizle su kaybetmesi propiyon verir.

C2H2—CH2—C2H5 formülündeki etil propi-yonat, zeytinyağı kokusunda, 99°C’ta kaynayan bir sıvıdır.

Propiyonik aldehit veya propanal CH;,— CHa—CHO, propil alkolün kromla yükselt-genmesinden elde edilir. 49°C’ta kaynayan bir sıvıdır. Hidroklorik asit etkisiyle, 169° C’ta kaynayan parapropiyonik aldehit ve 180°C’ta ergiyen billûrsu metapropiyonik aldehit halinde polimerleşir. (L) PROPİYONIL i. (fr. propionyle). Kim. Formülü CH»—CH2—CO— olan tek değerli kök; propiyonik asitten hidroksil kökünün giderilmesiyle türer. (Havada duman çıkartan proptyonil klorür C2H5—COCİ, 80° C’ta kaynayan bir sıvıdır.) [

Yorum yazın