Anamal bulmaca

ANAMAL

, ticaretle ilgili bir işin başlatılıp yürütülebilmesi için gereken para veya paraya çevrilebilir mal. Sermaye, Okumaya devam edin →