bonoda zamanaşımı süresi

Çekte zamanaşımı süresi

Çekte zamanaşımı süresi Hamilin, cirantalara, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakkı ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun ... Okumaya devam edin →