edebiyat tarihi hangi konuları inceler

Edebiyat tarihi

Edebiyat tarihi, edebiyat eserlerini ve ede- . biyatçıları tarihî gelişme içinde inceleyen bilim koludur. Estetik, psikolojik, jenetik v.b. metotlardan faydalanır. Türk edebiyatında edebiyat tarihi sayılabilecek ilk eser- ^ ler ancak XIX. yy. da meydana getirilmiş- ; tir. Şuara tezkireleri ... Okumaya devam edin →