sadık eratik göz hastanesi randevu

İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi

İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi (1995): 300 yataklı İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi mimari projesinin elde edilmesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya açılmıştır. (Soylu, 1996) Yapılan ... Okumaya devam edin →