Raci ve Maune Kuyusu Olayları

Raci ve Maune kuyusu olayları, medineli müslümanlara karşı, müşrik arap kabile içlerinin düzenlediği iki suikast olayına verilen ad. Raci olayı hicretin dördüncü yılının sefer ayında (temmuz 625) meydana geldi. Adal ve Kare kabilelerinin ilerigelenlerinden bazıları Uhud savasından kısa bir süre sonra Medine’ye gelerek Hz. Muhammed’den, kendilerine tslâmiyeti öğretecek kimseler göndermesini istediler. Hz. Muhammed’in gönderdiği on kişi Mekke yakınında Raci denilen yerde tuzağa düşürüldü. Çarpışmada yedisi öldürüldü; üçü de kurtuluş akçesi karşılığı hayatlarını bağışlamağa söz veren Huzeyl kabile mensuplarına teslim edildi. Mekke’ye doğru yola çıkarılan üs mUslüman esirden biri yolda kaçmağa çalıştıysa da başaramadı, öldürüldü. öteki iki mUslüman esir Mekke’ye götürülerek Mekke’li müşriklerin elinde bulunan Huzeyl’li iki esirle değiştirildi. Mekke’li müşrikler, bu iki müslü-man esiri çeşitli işkencelerle öldürdüler. Bundan çok kısa bir süre sonra Maune kuyusu olayı meydana geldi. Kilab kabilesinden Ebu Bera, Medine’ye gelerek Hz. Muhammed’den kendilerine Islâmiyeti öğretecek kimselerin gönderilmesini istedi. Hz. Muhammed önce tereddüt ettiyse de Ebu Bera’nm kesin teminat vermesi üzerine razı oldu. Fakat gönderilen kırk (veya yetmiş) kişilik topluluk Maune kuyusu yakınanda Amr bin Tufeyl başkanlığındaki Amr kabilesinin Saldırısına uğradı. Çarpışma sonucu mUslümanlardan yalnız Amr bin ümeyye adlı bir sahabe kurtulabildi.

Yorum yazın