Saltuklular Beyliği

Saltuklular Beyliği

Malazgirt zaferinden sonra Erzurum ve çevresinde kurulan türk beyliği (1071-1210). Sultan Alparslan, Malazgirt savaşında yanında bulunan kumandanlardan Ebül Kasım’ı Erzurum ve çevresini almakla görevlendirdi. Kısa zamanda adı geçen bölgeyi ele geçiren Ebül Kasım, Alparslan tarafından aynı bölgenin beyliğine tayin edildi Ebül Kasım’m ölümü üzerin oğlu Ali babasının yerine geçti (1102). Ali’den sonra başa geçen oğlu İzzeddin Saltuk (1145), bu hanedanın en kudretli beylerinden biri oldu; beyliğe de bunun adından dolayı Saltuk-lular denildi İzzeddin Saltuk Bey Gürcülere karşı başarılı seferler yaptı (1153-1161). Bir süre sonra kızını Anadolu selçuklu sultanı Kılıç Arslan II ile evlendirerek Selçuklular ile akrabalık kurdu. Saltuk Beyin ölümü üzerine başa geçen oğlu Nâsirüddin Muhammed, Irak selçuklu sultanı Tuğrul II’ye bağlandı. ölümünden sonra oğlu Melikşah başa geçti. Anadolu Selçuklu sultanı Rükneddin Süleyman Şah Erzurum’da saltuklu beyi Melikşah’ı yendi (1201) ve Saltukluların hâkimiyetine son verdi. Erzurum’un yönetimi Elbistan melikî Mugisüddin Tuğrul Şaha verildi. (M)

Etiketler:

Yorum yazın