Nişanı İftihar

Nişanı İftihar

Nişanı İftihar, Mahmud II (1808-1839) ve Abdülmecid (1839-1861) devirlerinde çıkarılan nişanların adı. Mahmud II’nin iftihar nişanı elmas, altın ve gümüştendi; murassa idi ve ulâ, saniye, salise ve rabia rütbeleri vardı. Nişanla birlikte beratı da verilirdi. Mahmud II devrinden bugüne bu nişanlardan pek az kaldı.

Abdülmecid devrinin Nişanın ulâ, saniye ve salise dereceli ve murassadır; oval biçimli düz bir madalyaya benzer. Nişanın nizamnamesi yoktur. Ortada oval altından bir plak, üzerinde Sultan Abdülmecid’in çiçekli tuğrası vardır.

Mecidiye nedir? Mecidiye parası

Nişanı İftihar Çevresi Nasıl?

Tuğra kısmı murassa bir gümüşle çevrelenir. Çerçevenin dışında gümüşten 32 şua vardır. Alt kısımları altın kaplamadır. Nişanın arka kapağı altındandır. Nişanın çemberinde 32, bütün nişanda ise 160 taş vardır. Göğsün sol tarafına asılırdı.

Sahibi öldüğü zaman, taşıma hakkı olmamak şartıyla vârislerine geçerdi. Berat harcı 1 000 kuruştu. Nişanı iftiharın, madalyaları da vardı ve bazen nişanla birlikte verilirdi. 1839 Tarihli madalyaya Atik iftihar denir; altın, gümüş ve bakırları vardır. II. Abdülhamid zamanında da bazı kimselere Nişanın verildiği kayıtlardan anlaşılıyor.

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık